Сөз эркиндигин кыргыз ММКда ой-тоону оттоп жөөлүй берүү деп түшүнүштү

Автор uson-kasybekov, July 20, 2012

Кыргызтилдүү гезиттер ушак таратуу менен эле алектенип калган кези. Журналистердин сезгенип калган бейтап фантазияларына эркиндик берип дөөрүй бериши кадыресе көрүнүшкө айланып барат. Кыргызтилдүү пресса рыногунан (…)

Читать далее »